fbpx
Изберете страница

Стъклопакети

Въпреки, че профилът е основата на прозореца/вратата, най-голямо топло- и шумопредаване се осъществява през стъклопакета, тъй като той има най-голяма площ. Затова стъклопакетът е детайл, който не бива да бъде пренебрегван.

При избора на стъклопакет е важно да се вземат под внимание няколко неща, които ще допринесат за правилната ни преценка:

 • Местонахождението на сградата и климатичните условия в района
 • Ориентацията на жилището или фасадата
 • Времеви участък за използване на сградата (за сгради, предназначен за използване само през лятото)
 • Възможността за инвестиране в енергоспестяващи стъкла, които биха довели до значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане.

Стъклопакети – видове и различия

Първо да кажем за камерите. Камера в стъклопакет се наричат две стъкла плюс пространството между тях.

Броят камери в стъклопакета се отчита така:

 • Еднокамерен – 2 стъкла и пространството между тях
 • Двукамерен – 3 стъкла и 2 пространства между тях
 • Трикамерен – 4 стъкла и 3 пространства между тях и т.н.

Ширина на стъклопакета и формула за представянето му:

 • Ширината може да бъде различна.
 • Стандартни ширини са: 24мм, 28мм, 32 мм, 36мм, 40мм и т.н.

По този начин ширината на стъклопакета се изчислява като сбор от широчината на съставщите го елементи. От формулата 4-16-4 се разбира че става дума за стъклопакет с две стъкла, всяко широко по 4мм и пространство между тях 16мм.

Енергоспестяващите свойства на стъклопакета пряко зависи от количеството и вида на стъклата. Например, при еднокамерен, появяването на конденз може да настъпи при -7 до -9 градуса, а за двукамерен, конденз няма да се появи до -16 -19 градуса.

Други харатеристики на стъклоракетите

Съпротивление на топлопредаване (Ro). Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-малко отопляваме атмосферата (т.е. топлината остава в помещението.).

Звукоизолация в нашият случай наричаме нивото на понижаване на шума. Т.е., ако звукоизолацията е например 30dB, а уличният шум е 70dB, то той ще бъде сведен до 40dB(70-30=40).

Какъв са поносимите стойности за нивото на шума:

 • за спокоен сън не трябва да превишава 25-30dB
 • при почивка – 30-35dB
 • по време на работа – 35-50 dB
 • Примерни нива на шума в различни райони:
 • жилищни райони – около 60dB
 • в центъра на града и промишлени райони – около 70dB

Пресмятането е просто: ако живеете (и спите) в центъра, тогава ще е необходимо да понижите шума с 40-45 dB. Ако само работите в центъра, можете да поръчате стъклопакет, понижаващ шума само с 20-30 dB. Какви са показателите за различните стъклопакети, можете да видите в таблицата по-долу.